Handbok för notarier
� En praktisk vägledning
   
 
Författare: Jungstedt Sofia , Pettersson Malcolm , Uppfeldt Anna
Titel:Handbok för notarier � En praktisk vägledning
Utgivningsår:2023
Omfång:126 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027034
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 333 SEK exkl. moms

 

Att sitta ting kan vara en omtumlande upplevelse, särskilt till en början. Många nyblivna notarier är obekanta med hur en domstol fungerar i praktiken och måste snabbt lära sig vilka krav som ställs och varför. Även om det finns äldre notarier, beredningsjurister, fiskaler, rådmän och domstolshandläggare som kan ge stöd i det dagliga arbetet, gör brist på både tid och resurser att notarien måste komma underfund med mycket på egen hand. Syftet med denna bok är därför att underlätta den nyanställde notariens tillvaro och ge en handfast introduktion till notariearbetet. Boken tar fasta på allmänna grunder för uppdraget och sådant som i regel tar upp en stor del av notariens tid, bland annat:

- beredning av mål och ärenden

- bemötande och uppträdande mot allmänheten och i rätten

- föredragning och föredragningsteknik

- votering

- författande av domar och beslut.

Handboken innehåller även en praktisk ordlista.
 
  © 2017 Jure AB