Notariehandbok (Ny Titel)
   
 
Författare:Pettersson Malcolm , Jungstedt Sofia , Uppfeldt Anna
Titel:Notariehandbok (Ny Titel)
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under augusti 2023.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027034
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Preliminärt pris: 308 SEK exkl. moms

 

Att sitta ting kan vara en omtumlande upplevelse, särskilt till en början. Många nyblivna notarier är obekanta med hur en domstol fungerar i praktiken och måste snabbt lära sig vilka krav som ställs och varför. Även om det finns äldre notarier, beredningsjurister, fiskaler, rådmän och domstolshandläggare som kan ge stöd i det dagliga arbetet, gör brist på både tid och resurser att notarien måste komma underfund med mycket på egen hand. Syftet med denna bok är därför att underlätta den nyanställde notariens tillvaro och ge en handfast introduktion till notariearbetet. Boken tar fasta på allmänna grunder för uppdraget och sådant som i regel tar upp en stor del av notariens tid, bland annat:

- beredning av mål och ärenden

- bemötande och uppträdande mot allmänheten och i rätten

- föredragning och föredragningsteknik

- votering

- författande av domar och beslut.

Handboken innehåller även en praktisk ordlista.
 
  © 2017 Jure AB