LSS-boken (Ny Upplaga)
� Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
   
 
Författare:Englund Ellinor , Lindblom Ylva
Titel:LSS-boken (Ny Upplaga) � Stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2023.
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028284
Ämnesord:Offentlig rätt

Preliminärt pris: 581 SEK exkl. moms

 

LSS ska garantera personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar stöd som kan undanröja svårigheter i vardagen. Trots den stora betydelse LSS har för den enskilde, saknar den önskvärd stringens och är en omvittnat svår lag att tillämpa. LSS-boken är ett stöd för handläggare och förtroendevalda inom kommuner och landsting som ska fatta beslut enligt LSS eller hantera anknytande områden. Fokus ligger på bestämmelser och frågor där det finns många oklarheter och funderingar. Några exempel: Vad är egenvård? Vilken hälso- och sjukvård är ett ansvar för kommunerna? Vad innebär det att rättighetslagen LSS och arbetsmiljölagen är s.k. parallella lagstiftningar?
 
  © 2017 Jure AB