Socialrättens grunder
� Lärobok i socialt arbete
   
 
Författare:Ekebro Ulrika
Titel:Socialrättens grunder � Lärobok i socialt arbete
Anmärkning:
Utgivningsår:2023
Omfång:275 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028307
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

Socialrättens grunder ger grundläggande kunskap om det regelverk som styr socialtjänsten och näraliggande socialt arbete. På ett lättillgängligt sätt ger den en helhetsbild av socialtjänstens komplexa uppdrag och ansvar i samhället. Syftet är att förmedla förståelse för hur allt hänger ihop – från lagstiftningens bakomliggande värderingar, via socialtjänstens organisation, till det faktiska arbetet med dem som behöver samhällets stöd och skydd.

Boken innehåller bl.a. genomgång av

- rättsliga grundprinciper

- socialnämndernas roll och samverkan med andra aktörer

- socialtjänstlagen SoL och tvångslagarna LVU och LVM

- andra lagar som barnkonventionen, föräldrabalken, LSS, LUL och OSL

- socialrätt i praktiken – hur gör man?

- fördjupande reflektionsfrågor

Socialrättens grunder vänder sig till studerande och verksamma inom socialt arbete, t.ex. socialpedagoger och socionomer, såväl behandlingspersonal som myndighetsutövare och förtroendevalda. Förhoppningen är att den ska utgöra ett stöd för att tillämpa de socialrättsliga kunskaperna korrekt och med klokhet. Boken kan också vara av intresse för andra som vill få en inblick i socialtjänstens samhällsviktiga arbete.
 
  © 2017 Jure AB