Barn som tvingas välja bort en förälder (Ny Upplaga)
� Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
   
 
Författare:Lytsy Anna , Bergenstein Christina
Titel:Barn som tvingas välja bort en förälder (Ny Upplaga) � Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under november 2023.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025955
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 700 SEK exkl. moms

 

Föräldraalienation innebär att barn förmås ta avstånd från, ibland till och med helt bryta kontakten med en förälder, pga den andra förälderns påverkan. Problemet ökar i hela västvärlden och utgör en mycket stor belastning för ffa socialtjänst och rättsväsende, men även barnpsykiatri mm. Föräldraalienation är en form av psykisk barnmisshandel och barn som utsätts löper stora risker. I andra länder (ffa Kanada och USA) pågår intensiv forskning och kunskapsinsamling. I Sverige saknas dock både kunskap och redskap för att de barn och familjer som är indragna i alienation ska kunna få hjälp. Behovet är stort. Den här boken vänder sig till både professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar (jurister, socionomer, ev även psykologer, psykoterapeuter, läkare, poliser, skolpersonal etc) samt även till en intresserad allmänhet.
 
  © 2017 Jure AB