Barn som tvingas välja bort en förälder
� Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
   
 
Författare:Lytsy Anna , Bergenstein Christina
Titel:Barn som tvingas välja bort en förälder � Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2023
Omfång:488 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025955
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

Pris: 700 SEK exkl. moms

 

Föräldraalienation innebär att ett barn tvingas välja bort en förälder, som det tidigare haft en nära relation till, utan att det föreligger någon saklig grund för avståndstagandet, som sker på grund av den andra förälderns påverkan på barnet. Den internationella expertisen är enig om att föräldraalienation är psykisk barnmisshandel och att barn som utsätts löper risker på både kort och lång sikt.

Barn som tvingas välja bort en förälder. Föräldraalienation i Sverige: fakta, rättsregler, erfarenheter vänder sig till såväl professionella som stöter på föräldraalienation i sina yrkesutövningar inom till exempel socialtjänst, rättsväsende och barnpsykiatri, som till drabbade familjer och andra som är i behov av kunskap. Forskningen om alienation har ökat kraftigt under senare år. Antalet referenser till vetenskapliga artiklar har mer än fördubblats i denna upplaga. Ny är även en sammanställning av urskiljningsredskap som kan användas för att identifiera både alienerade barn och alienationsdrivande föräldrar.

Boken består av fyra delar:

- En omfattande faktadel utifrån internationell forskning och kunskap.

- En genomgång av rättsregler, tillämpliga i Sverige.

- Intervjuer med svenska forskare och professionella från olika yrkesarenor.

- Fallbeskrivningar.
 
  © 2017 Jure AB