Normprövning (Ny Upplaga)
� Domstolarnas och Lagrådets kontroll av normgivningens förenlighet med grundlagen och Europarätten
   
 
Författare:Åhman Karin , Wilske Olof
Titel:Normprövning (Ny Upplaga) � Domstolarnas och Lagrådets kontroll av normgivningens förenlighet med grundlagen och Europarätten
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under februari 2024.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2024
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139025337
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Preliminärt pris: 703 SEK exkl. moms

 

Boken handlar om domstolarnas möjlighet att åsidosätta lägre regler och vägra att tillämpa dem om de strider mot en överordnad regel som finns i regeringsformen eller europarätten. Bokens syfte är bl.a. att visa utvecklingen i domstolarna rörande dessa mål och att belysa vilka olika metoder för normprövningskontroll som förekommer samt vilken betydelse en utökad normprövning kan få med uppenbarhetsrekvisitets i RF 11 kap. 14 § avskaffande. Vad medför detta för domstolarna och vilka konstitutionella utmaningar står vi inför?
 
  © 2017 Jure AB