En bok om Högsta domstolen
   
 
Författare:Andersson Sten , Reimer Stefan , Sternberg Sofia , red.
Titel:En bok om Högsta domstolen
Utgivningsår:2023
Omfång:173 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172239173
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 350 SEK exkl. moms

 

Den svenska Högsta domstolen tillkom redan år 1789 och har rötter ännu längre tillbaka i historien. Intrycket av tradition förstärks av att domstolen har sina lokaler i en gammal historisk byggnad. Men domstolen är allt annat än en kvarleva från gammal tid. I stället har den en central funktion i det nutida Sverige och dess betydelse är sannolikt större än någonsin. Och innanför sina 1600-talsmurar har den utvecklat ett arbetssätt och en organisation som svarar mot IT-ålderns krav.

Den här boken vill förmedla en bild av Högsta domstolens roll i Sverige av i dag. I boken redogörs därför för domstolens olika uppgifter och för hur den dömande verksamheten påverkas av svensk lagstiftning och av europarätten. I boken beskrivs också hur domstolens vardag ser ut och hur arbetet går till.

Men boken innehåller också en historisk tillbakablick, däribland glimtar från domstolens tillkomst och dess utveckling till prejudikatdomstol. Dessutom skildras den byggnad där domstolen nu håller till, Bondeska palatset, och dess inredning.

Arbetet med boken har letts av en redaktionskommitté bestående av Sten Andersson, Stefan Reimer och Sofia Sternberg. Avsnitten om Bondeska palatset och dess inredning har skrivits av Lena Blomquist, tidigare medarbetare i domstolen. Övriga författare är Cecilia Andgren, Dennis Andreev, Petter Asp, Anna Eberstål, Maria Edwardsson, Anders Eka, Charlotta Hallgren, Hanna Hallonsten, Dag Mattsson och Gudmund Toijer.
 
  © 2017 Jure AB