Sveriges Rikes Lag 2024 klotband
� gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2024
   
 
Titel:Sveriges Rikes Lag 2024 klotband � gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2024
Anmärkning:När du köper Sveriges Rikes Lag 2024 får du även tillgång till lagboken som app med riktig lagbokskänsla. Den utges även i skinnband . Mängdrabatter vid köp av två eller fler exemplar.
Upplaga:145 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:4632 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027461
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Allmänna verk och samlingsverk , Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 3269 SEK exkl. moms

 

Sveriges Rikes Lag gillad och antagen på Riksdagen år 1734, stadfäst av Konungen den 23 januari 1736. Med tillägg av författningar som publicerats i Svensk Författningssamling fram till början av januari 2024.

En systematiskt bearbetad sammanställning av svensk lagstiftning med gällande lagar, förordningar, EU-förordningar och andra författningar. Hänvisningar görs till förarbeten, författningar och avgöranden från EU-domstolen, Europadomstolen, Högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen (tidigare Regeringsrätten), Arbetsdomstolen samt Migrationsöverdomstolen. Författningsregistret och det utförliga sakregistret underlättar sökandet i lagboken.

Nyheter i Sveriges Rikes Lag 2024

Bland nya lagar som tagits in i lagboken kan nämnas följande:

- En ny mervärdesskattelag har antagits (SFS 2023:200). Den nya lagen utgör en omarbetning av den tidigare mervärdesskattelagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har fått en ny struktur, moderniserats språkligt och anpassats till EU:s mervärdesskattedirektivs begrepp, struktur och systematik.

- En ny lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete har antagits. Lagen ska ses mot bakgrund av att kommunerna har en särskilt viktig roll i samhällets samlade brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan.

- Enligt en ny lag (2023:474) om polisiära befogenheter i gränsnära områden får polisen utökade befogenheter vid vissa flygplatser, hamnar och järnvägsstationer, vid broar för vägtrafik till eller från utlandet och vid gränsövergångsställen på allmänna vägar.

- Viktiga ändringar har gjorts i bl.a. brottsbalken, rättegångsbalken och vapenlagen (1996:67).
Lagboksappen 2024 kommer ut i anslutning till den tryckta lagboken och kommer att uppdateras en gång under året. Precis som du är van vid med den tryckta lagboken så kan du bläddra, sätta bokmärken och göra anteckningar – direkt i appen. Allt med riktig lagbokskänsla. Finns att ladda ned i Google play och App Store - bara för dig som köpt årets lagbok. Tillgänglig från januari 2024 till och med januari 2025.
 
  © 2017 Jure AB