Skolans arbetsmiljö
� Praktiska typfall
   
 
Författare:Nitzelius Tor , Söderlöf Göran
Titel:Skolans arbetsmiljö � Praktiska typfall
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under januari 2024.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:246 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028734
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Preliminärt pris: 447 SEK exkl. moms

 

Boken, som är sjätte upplagan, ska användas som ett redskap för chefer, arbetsledare, pedagoger, fackliga förtroendemän och skyddsombud inom skolan och hjälpa dem att lösa svåra arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

Skolans arbetsmiljö. Praktiska typfall är uppbyggd på konkreta exempel som är hämtade från Arbetsmiljöverkets beslut i inspektionsärenden, senare rättsfall efter överklagande till förvaltningsdomstolar och uppmärksammade brottmålsdomar. Typfallen, som kan läsas var för sig utifrån de problem läsaren står inför, behandlar och föreslår lösning bl.a. på:

• Yttrandefrihet och meddelarfrihet för lärare

• Straffansvar för arbetsmiljöbrott

• Konflikt skolledning–lärare

• Hot och våld – skyddsombudsstopp

• Riskbedömning vid personalminskning

• Misshandel av lärare och nödvärnsrätt

• Lagkollision AML–skollagen

• Samarbetsproblem

• Skyldighet att anmäla olycksfall och tillbud

• Buller

Boken presenterar också hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till och innebörden av föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) samt de olika aktörerna i arbetsmiljöarbetet och hur samverkan inom skolan fungerar. Den avslutas med checklistor för fördelning av arbetsmiljöuppgifter och enkäter om arbetsmiljön.

Författarna har båda lång erfarenhet som förhandlare och rådgivare i arbetsrättsliga frågor.
 
  © 2017 Jure AB