Svensk kod för bolagsstyrning (Ny Upplaga)
� En kommentar
   
 
Författare:Svernlöv Carl
Titel:Svensk kod för bolagsstyrning (Ny Upplaga) � En kommentar
Anmärkning: Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras. Planerad utgivning under april 2024.
Upplaga:6 uppl.
Utgivningsår:2024
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139028444
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Preliminärt pris: 917 SEK exkl. moms

 

Svensk kod för bolagsstyrning har tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang.

Denna sjätte upplaga är omarbetad och anpassad till den reviderade version av koden som gäller sedan 1 januari 2024. Uppdateringen speglar utvecklingen fram till 1 januari 2024.
 
  © 2017 Jure AB