Trafiksäkerhet
� Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö
   
 
Författare:Gregersen Nils Petter , Forward Sonja
Titel:Trafiksäkerhet � Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö
Anmärkning:
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2024
Omfång:433 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139027652
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 586 SEK exkl. moms

 

Ett av de största folkhälsoproblemen i världen är de personskador som trafikolyckor leder till. Globalt har WHO beräknat att över en miljon människor dödas och tiotals miljoner skadas i trafikolyckor varje år. Sverige har prioriterat trafiksäkerhet högt, något som lett till att vi tillhör de absolut säkraste länderna i världen. Trots detta dödas hundratals svenskar i trafiken varje år och tusentals skadas för livet.

Trafiksäkerhet är en rikt illustrerad handbok med fokus på hur människan fungerar i samspel med fordon och vägmiljö. Boken tar ett helhetsgrepp om området och ger bland annat en översikt över:

- trafiksäkerhetens historia,

- trafiksäkerhetens organisation nationellt och internationellt,

- relevanta regelverk,

- olycksstatistik och olycksorsaker,

- olika trafikantgruppers problem,

- åtgärder för ökad trafiksäkerhet,

- den svenska nollvisionen.

Andra upplagan omfattar uppdatering av statistik, regelverk och strategier. Den beaktar även ny forskning och nya kunskaper om åtgärder m.m.

Trafiksäkerhet är avsedd att användas som ett grundläggande läromedel. Den primära målgruppen är blivande poliser, trafiklärare, instruktörer på trafikövningsplatser, trafikinspektörer och informatörer. Boken fungerar också som introduktion till trafiksäkerhet för personer som studerar till folkhälsovetare och lärare samt tjänstemän och beslutsfattare i kommuner och andra organisationer där trafiksäkerhet utgör ett viktigt inslag i verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB