Minksagen
� skyld og ansvar
   
 
Författare:Henrichsen Carsten
Titel:Minksagen � skyld og ansvar
Utgivningsår:2023
Omfång:184 sid.
Förlag:Ex Tuto
ISBN:9788742000496
Produkttyp:Inbunden
Serie:Ex tuto
Ämnesord:Offentlig rätt , Utländsk rätt

Pris: 365 SEK exkl. moms

 

Minksagen – skyld og ansvar retter en stærk kritik af Minkkommissionens beretning, som forfatteren mener lagde op til en vendetta mod centrale dele af embedsmandskorpset – uden sans for proportionerne, uden respekt for retlige grundprincipper og uden fornøden inddragelse af forsigtighedsprincippet ved bevisbedømmelsen såvel som ved fastlæggelsen af retsgrundlaget for kommissionens vurderinger.

Bogen indeholder en retlig analyse af en række af Minksagens hovedelementer. Men bogen er mere end det. Den indeholder også analyser af regeringens nedlukning af samfundet til forebyggelse mod coronapandemiens udbredelse, af mediernes – kritiske – omtale af regeringens initiativer under pandemien, af sagkundskabens forslag til styrkelse af beslutningsprocesserne i regeringen og af den lære, der kan uddrages af Mink­sagen i øvrigt.

Carsten Henrichsen er professor emeritus, dr.jur. og tidl. leder af Center for Offentlig Regulering og Administration ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Her har han forsket i forvaltnings- og kommunalretlige emner foruden forvaltningssociologiske emner inden for administrativ organisation og styring (forvaltningslære).
 
  © 2017 Jure AB