Inkomstskattelagen Del I och del II
� En kommentar.
   
 
Författare:Cejie Katia , Dahlberg Mattias , Eng Christina , Tivéus Ulf
Titel:Inkomstskattelagen Del I och del II � En kommentar.
Anmärkning:2 volymer
Upplaga:24 uppl.
Utgivningsår:2024
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139029335
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 2436 SEK exkl. moms

 

Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga arbetet.
 
  © 2017 Jure AB