Casebook on EU Environmental Law
   
 
Författare:Krämer Ludwig
Titel:Casebook on EU Environmental Law
Utgivningsår:2002
Omfång:440 sid.
Förlag:Hart
ISBN:1841131725
Typ av verk:Rättsfallssamling
Ämnesord:Miljörätt , EU-rätt

Pris: 493 SEK exkl. moms

 

I denna bok refereras och kommenteras femtio viktiga rättsfall från EG-domstolen och första instansrätten vilka behandlar miljörättsliga frågor.

Ur innehållet:
1. General Principles
2. Horizontal Problems
3. Water and Air
4. Products and Noise
5. Nature Protection
6. Waste Management
7. Procedural Questions
 
  © 2017 Jure AB