Offentlighet & sekretess
� i myndighets forskningsverksamhet
   
 
Författare:Bohlin Alf
Titel:Offentlighet & sekretess � i myndighets forskningsverksamhet
Utgivningsår:1997
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksarkivet
ISBN:9138311445
Serie:Riksarkivet rapport nr. 1997:2
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Är handlingarna som uppkommer i ett forskningsprojekt allmänna eller utgör de endast s.k. arbetsmaterial? Här ges svar på de centrala frågorna om den rättsliga statusen för forskningsmaterial.
 
  © 2017 Jure AB