Rättens kulturgräns
   
 
Författare:Wennström Bo
Titel:Rättens kulturgräns
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2002
Omfång:159 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785130
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Denna bok ansluter till en genre inom rättsvetenskapen som skulle kunna kallas debatt- eller stridsskriftens genre. Här presenteras ett nytt angreppssätt på rättsfilosofins område, som författaren benämner det praktiska handlingsperspektivet. En diskussion förs om vilka konsekvenser dagens samhällsförändringar borde få för juridiken och i det sammanhanget diskuteras det urgamla spänningsförhållandet mellan lagen och rättvisan. Författaren tar ställning mot ett sökande efter fundamental kunskap på rättens område. I stället rekommenderar han en pragmatism i fråga om teorier och en anpassning vad gäller juridisk praktik till etniska, genusmässiga, lokala, branschmässiga förhållande och verkligheter. Istället för idén om en skarp gränsdragning mellan rätten och övriga fenomen i samhället förordas en kulturgräns bestämd utifrån hur rätten placeras in i samhället.
 
  © 2017 Jure AB