EG:s antidumpinglagstiftning
   
 
Författare:Nordin Anne
Titel:EG:s antidumpinglagstiftning
Utgivningsår:1986
Omfång:87 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9175982271
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 33
Ämnesord:Marknadsrätt , EU-rätt

Pris: 193 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB