Prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
   
 
Titel:Prop. 2002/03:36 Behandling av personuppgifter inom socialtjänsten
Utgivningsår:2002
Omfång:45 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203036
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:36
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB