Patentskyddets omfång
� en jämförande studie av svensk, engelsk och tysk rättspraxis
   
 
Författare:Bruder Maria
Titel:Patentskyddets omfång � en jämförande studie av svensk, engelsk och tysk rättspraxis
Utgivningsår:2002
Omfång:66 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231467
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 118
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

I denna magisteruppsats har författaren behandlat ekvivalenslärans tillämpning i aktuell svensk, engelsk och tysk rätt och därvid gjort en insiktsfull jämförelse mellan de nationella särdragen. De är inte oförenliga och måste, inte minst i ljuset av EPC 2000, på sikt föras samman till en enhetlig doktrin.
 
  © 2017 Jure AB