Vilseledande varumärken
� ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt perspektiv
   
 
Författare:Lothigius Anna
Titel:Vilseledande varumärken � ur ett varumärkesrättsligt och marknadsmässigt perspektiv
Utgivningsår:2002
Omfång:64 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231475
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 119
Ämnesord:Immaterialrätt

Pris: 156 SEK exkl. moms

 

Vilseledande regleras både inom varumärkesrätten och marknadsrätten och systemen är delvis överlappande. Men medan vilseledande är det centrala kriteriet i marknadsrätten, är vilseledande dels ett absolut hinder för varumärkesrättsligt skydd, dels kan det komma in som en effekt av en intrångsgörande användning av ett förväxlingsbart märke. Systemen är därmed delvis överlappande.

Hur, på vilka sätt och effekterna av överlappningen diskuteras i detta examensarbete i ljuset av en mycket omfattande genomgång av praxis. Den omfattande fallgenomgången är redan i sig ett värdefullt tillskott till den rättsvetenskapliga litteraturen, där vilseledande tidigare inte belysts på detta sätt. Uppsatsen som helhet ger en intressant beskrivning av aktuella förhållanden.
 
  © 2017 Jure AB