Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner
   
 
Författare:Gunnarsson Åsa
Titel:Fördelningen av familjens skatter och sociala förmåner
Utgivningsår:2003
Omfång:243 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785254
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt

Pris: 618 SEK exkl. moms

 

Barnfamiljer som behöver ekonomiskt stöd för att klara försörjningen av sina barn fastnar ofta i en rundgång av skatter och bidrag som ger höga marginaleffekter. Många föräldrar har därför svårt att påverka sin ekonomiska situation.

Detta stora samhällsproblem beror förstås i första hand på brister i familjepolitiken, men också på brister i juridiken. Rättsliga reformer om skatter och sociala förmåner samordnas sällan. Skatterätten tar ingen hänsyn till barnfamiljernas försörjningsbörda och kostnader för barnomsorg. Socialrätten innehåller många motstridiga regler om vem som har rätt till bidrag och hur bidragen skall beräknas. Följden blir att det saknas ett sammanhållet juridiskt system som kan garantera en social grundtrygghet för barnfamiljerna.

I boken analyseras den del av juridiken som bidrar till problematiken med höga marginaleffekter. Bland annat förklaras vad som händer med skatter och bidrag när barnfamiljernas inkomster ändras, när barnen slutar skolan eller när föräldrarna separerar. De familjepolitiska värderingar som styr barnfamiljernas rätt till bidrag och hur de beskattas förklaras också. I slutet av boken diskuteras möjliga rättspolitiska förändringar som kan förbättra barnfamiljernas sociala och ekonomiska villkor.
 
  © 2017 Jure AB