BRÅ rapport 2003:4 Fängelse i frihet
� En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll
   
 
Titel:BRÅ rapport 2003:4 Fängelse i frihet � En utvärdering av intensivövervakning med elektronisk kontroll
Utgivningsår:2003
Omfång:53 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319950
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2003:4
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms

 

Detta är den första rapporten i en serie på tre rapporter med en utvärdering av försöket med s.k. elektronisk fotboja eller IÖV-utsluss (intensivövervakning med elektronisk kontroll). Här jämförs intagna som beviljats IÖV-utsluss, intagna som inte ansökt om denna och intagna som ansökt men fått avslag.
 
  © 2017 Jure AB