Juridisk riskanalys
� Mot en säkrare juridisk metod
   
 
Författare:Wahlgren Peter
Titel:Juridisk riskanalys � Mot en säkrare juridisk metod
Utgivningsår:2003
Omfång:168 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231793
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 265 SEK exkl. moms

 

Juridisk riskanalys beskriver metoder för att upptäcka risker i juridiskt arbete. I flera exempel illustreras hur riskanalysmetoder kan stödja centrala arbetsmoment. För- och nackdelar med olika metoder, liksom förutsättningar för effektiv användning av juridisk riskanalys diskuteras utförligt.

I juridiskt arbete är säkerhet en viktig komponent. Verksamheten måste präglas av noggrannhet och resultatet skall vara tillförlitligt.

Juridiskt arbete kan samtidigt vara komplicerat. Arbetsunderlaget är ofta omfattande och otydligt. Utredningsresurserna är begränsade och uppgifterna skall lösas på kort sikt. Riskerna att göra fel är många. Uppenbart är också att konsekvenserna av felbedömningar kan vara mycket allvarliga, såväl för klienter och rättssökande som för den jurist som misslyckas.
 
  © 2017 Jure AB