Miljörätten i förändring
� en antologi
   
 
Författare:Michanek Gabriel , Björkman Ulla
Titel:Miljörätten i förändring � en antologi
Utgivningsår:2003
Omfång:328 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582171
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 36
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 287 SEK exkl. moms

 

I början av 1900-talet uppfattades miljöproblemen som i huvudsak lokala. Med industrialisering och urbanisering har miljöfrågorna blivit komplexa och geografiskt vidsträckta. I fokus står inte bara människors hälsa utan även ekosystemem. Miljöpolitiken har ändrats. Det krävs att utvecklingen skall vara långsiktigt uthållig. Miljölagstiftningen har fått nya instrument för att klara detta och andra miljömål. Den förändrade verkligheten har medfört att forskningen i miljörätt idag arbetar med olika uppgifter, från att analysera aktuella oklarheter och brister i gällande rätt till att mer övergripande diskutera förhållandet mellan rätten och miljön samt rättsligt genomförande av miljömål. I denna antologi deltar nio författare med uppsatser som belyser olika angreppssätt inom rättsområdet.
 
  © 2017 Jure AB