Tolkning och tillämpning
   
 
Författare:Samuelsson Joel , Melander Jan
Titel:Tolkning och tillämpning
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2003
Omfång:208 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785424
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 345 SEK exkl. moms

 

Denna bok är avsedd att underlätta studentens första möte med juridiken. Genom konkreta exempel och övningar visas hur juristen hanterar rättsliga problem.

Syftet med framställningen är att ge läsaren en känsla för det juridiska hantverket. Hur formuleras relevanta rättsfrågor? Hur skall de avgörande rättsliga kriterierna identifieras och analyseras? Hur skall de rättsliga texterna i tolkningsresonemanget relateras till varandra och till omständigheterna i fallet? Hur konstrueras, med andra ord, ett fungerande rättsligt resonemang? Till belysning av dessa frågeställningar riktas här uppmärksamheten mot det juridiska spelets gång.

Denna andra upplaga omfattar två nyskrivna kapital, i vilka behandlas rättsfallshantering respektive juridikstudiers villkor.
 
  © 2017 Jure AB