BRÅ rapport 2003:6 Föräldrastöd i teori och praktik
� Idéskrift 10 om lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet
   
 
Titel:BRÅ rapport 2003:6 Föräldrastöd i teori och praktik � Idéskrift 10 om lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet
Utgivningsår:2003
Omfång:73 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138319977
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2003:6
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 116 SEK exkl. moms

 

Här ges exempel på hur man kan hjälpa familjer att bryta en kriminell livsstil och förebygga brottslighet hos barn och ungdomar.
 
  © 2017 Jure AB