Rättsstaten
� Rätt, Politik och Moral
   
 
Titel:Rättsstaten � Rätt, Politik och Moral
Utgivningsår:1996
Omfång:127 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582120
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 31
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Rättsstaten har, både som ideologi och som realitet, blivit föremål för ett stigande intresse under senare år, inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Inte minst gäller detta i de öst- och centraleuropeiska stater som till för några få år sedan hade totalitära regimer. Överhuvudtaget har dessa staters frigörelse gett viktiga impulser för rättsstatsdiskussionen. Emellertid är det inte så lätt att definiera rättsstaten och än svårare att enas om en bedömning av verkligheten. Denna bok redovisar främst de förberedda inlägg som gjordes vid ett seminarium som Rättsfonden anordnade kring rättsstaten i oktober 1994.

Anders Fogelklou ger en idéhistorisk exposé, Åke Frändberg analyserar begreppet rättsstat, Aleksander Peczenik skriver om rätt och moral i olika juristroller, Claes Beyer om Advokatsamfundets rättssäkerhetsprogram, Anders Hultqvist om rättssäkerheten på skatteområdet, Curt Riberdahl om rättsstaten i ett kommunalt perspektiv och Anders Stening om rättssäkerhet och bevisning, Josef Zila ger reflektioner över tre domar av Högsta Domstolen och Fredrik Sterzel behandlar i en efterskrift rättsstaten i 1974 års svenska regeringsform.
 
  © 2017 Jure AB