Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning
   
 
Titel:Författningsdomstol och lagprövning i nordisk och europeisk belysning
Utgivningsår:1991
Omfång:120 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9187582074
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Rättsfondens skriftserie nr. 26
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 88 SEK exkl. moms

 

Syftet med en författningsdomstol skall sammanfattningsvis vara att åstadkomma en effektivare kontroll av regeringsformens efterlevnad, särskilt i vad den avser grundläggande fri- och rättigheter. Man kan emellertid välja andra vägar för att nå detta syfte, t.ex. anförtro samma kontroll åt de vanliga domstolarna. Man kan också hävda att överprövning av riksdagens beslut skall vara utesluten, och riksdagen ses som den yttersta garantin för grundlagen. Två kärnpunkter utkristalliserar sig i boken. Dels i vilken utsträckning riksdagen skall låta sig kontrolleras och bindas av domstolar, dels hur skyddet för grundläggande fri- och rättigheter skall utformas vid domstol. Båda dessa punkter aktualiserar det vidare europeiska perspektivet.
 
  © 2017 Jure AB