JO och tjänstemännen
� En laghistorisk studie
   
 
Författare:Alexius Katarina
Titel:JO och tjänstemännen � En laghistorisk studie
Utgivningsår:2003
Omfång:453 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785378
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 93
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 710 SEK exkl. moms

 

På 1800-talet förelåg ett nära samband mellan tjänstemännens beslutsbefogenheter och deras straffansvar för fel och försummelser. I mitten av 1970-talet upphävdes detta samband genom att ämbetsansvaret avskaffades och det innebar en väsentlig förändring av en viktig beståndsdel i den svenska förvaltningsmodellen. Justitieombudsmannen (JO) var ursprungligen en åklagare som vakade över att tjänstemännen inte åsidosatte sin ämbetsplikt. Såväl den offentliga sektorns expansion som reformeringen av tjänstemannarätten medförde stora förändringar av JO:s arbetssätt och funktioner. I denna bok analyseras JO-ämbetet och dess tillsyn över tjänstemännen i ett laghistoriskt perspektiv, varvid även tjäntefelsansvarets och självständighetsprincipens utformning undersöks.
 
  © 2017 Jure AB