Diarier på Internet
� Vägledning för myndigheter
   
 
Titel:Diarier på Internet � Vägledning för myndigheter
Utgivningsår:2003
Omfång:25 sid.
Förlag:Statskontoret
ISBN:9172205059
Serie:Statskontoret nr. 2003:1
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

SLUT på förlag

 

Internet ger nya möjligheter för myndigheterna att förverkliga intentionerna bakom offentlighetsprincipen genom att öka insynen i myndigheternas verksamhet och sprida information till medborgarna, t.ex. genom att göra diarier och andra handlingar tillgängliga på internet.

I denna rapport ges praktiska anvisningar till de kommunala och statliga myndigheter som avser att göra sina diarier tillgängliga på internet. Riktlinjerna skall utgöra ett stöd för myndigheterna i deras arbete att göra diarier och andra handlingar tillgängliga för allmänheten på internet.

Rapporten har utarbetats av Statskontoret och Datainspektionen.
 
  © 2017 Jure AB