Prop. 2003/04:31 Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
   
 
Titel:Prop. 2003/04:31 Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
Anmärkning:Se SOU 2003:120, SOU 2003:60, prop. 2003/04:132 och prop. 2004/05:18.
Utgivningsår:2003
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304031
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:31
Ämnesord:Miljörätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB