Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform
   
 
Författare:Lagerqvist Veloz Roca Annika
Titel:Föreskrift och föreskriftsprövning enligt 1974 års regeringsform
Utgivningsår:1999
Omfång:492 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230495
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Rättsvetenskapliga biblioteket nr. 12
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 497 SEK exkl. moms

 

Syftet med denna avhandling är att klarlägga föreskriftsbegreppets och föreskriftsprövningsinstitutets omfattning enligt 1974 års RF, två rättsliga företeelser där den ena förutsätter kunskap om den andra. Prövningsinstitutet är enligt ordalydelsen i RF 11:14 tillämpbart endast på prövning av föreskrifters grundlagsenlighet.

I avhandlingen diskuteras det förhållandet att man vid grundlagens utarbetande uppställde fyra kriterier som sades utgöra en föreskrifts egenskaper eller kännetecken. Att så skedde måste betecknas som anmärkningsvärt, särskilt mot bakgrund av att frågan om föreskrifts kriterier inte ansågs central inom den samtida doktrinen. Dessutom har uttolkningen av kriterierna i stort lämnats till rättstillämpningen.

Undersökningen har därför avslutats med en analys av tillämpningen av föreskriftsbegreppet vid föreskriftsprövning i praxis, den situation i vilken frågan om kriterierna uppfyllts aktualiseras. Här behandlas även det eventuella behovet av att inrätta en särskild prövningsinstans för denna ärendekategori.

Annika Lagerqvist Veloz Roca är verksam som forskare och lärare i offentlig rätt vid Stockholms universitet.
 
  © 2017 Jure AB