SOU 2004:3 Tvång och förändring
� Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård
   
 
Titel:SOU 2004:3 Tvång och förändring � Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård
Anmärkning:Se även Forskningsrapporter i bilagedelen. Se prop. 2004/05:123.
Utgivningsår:2004
Omfång:621 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220598
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Länsstyrelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:3
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

I denna SOU hävdas att landstingen inte tar sitt fulla ansvar för avgiftning och abstinensbehandling. LVM-institutionerna får ta allt större ansvar även för denna del av behandlingen, trots att man saknar resurser och kompetens.
För att råda bot på detta föreslås för LVM-vården att resurserna för det uppsökande arbetet förstärks. Socialnämnden och LVM-hemmet bör så tidigt som möjligt komma överens om insatser såväl under som efter LVM-vården. Man bör även säkerställa att psykiatrisk vård blir en del av eftervården när så behövs.
 
  © 2017 Jure AB