Ds 2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
   
 
Titel:Ds 2004:11 Förbättrad djurskydds- och livsmedelstillsyn
Anmärkning:Se prop. 2004/05:72.
Utgivningsår:2004
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220047
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:11
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 120 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att Livsmedelsverkets och den nya Djurskyddsmyndighetens ansvar för att leda och samordna tillsynen tydliggörs och stärks. För att ytterligare förbättra förutsättningarna för en effektiv kommunal tillsyn införs bestämmelser som underlättar en samverkan kommuner emellan. Vidare ställs krav på kommunala tillsynsplaner och samrådsgrupper med uppgift att följa tillsynen inom länet.
 
  © 2017 Jure AB