SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
   
 
Titel:SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler
Anmärkning:Delbetänkande. Slutbetänkande SOU 2005:59. Se även SOU 2004:38, SOU 2003:124, SOU 2002:107, SOU 2002:50 och SOU 2000:116.
Utgivningsår:2004
Omfång:434 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221179
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Miljöbalkskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:37
Ämnesord:Miljörätt , Straffrätt

Pris: 308 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet definieras vad som skall vara brottsligt enligt miljöbalken. Här redovisas också hur miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillämpats av domstolar och andra myndigheter och ges förslag på vissa nya och ändrade hänsynsregler.
 
  © 2017 Jure AB