Kammare, kommuner och kabinett
   
 
Författare:Davidsson Lars
Titel:Kammare, kommuner och kabinett
Utgivningsår:2004
Omfång:222 sid.
Förlag:SNS
ISBN:917150933X
Serie:SNS författningsprojekt
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Offentlig rätt

Pris: 248 SEK exkl. moms

 

Kammare, kommuner och kabinett tar avstamp i de författningspolitiska val Sverige har gjort på tre viktiga områden – riksdagens kammarsystem, den kommunala självstyrelsen och reglerna för hur regeringar bildas och avsätts. Breda jämförelser med andra länder visar att det finns flera alternativ till dagens svenska ordning.

Sverige har numera en riksdag med en enda kammare, men många länder har tvåkammarsystem. Boken analyserar vilka argument som framförts för en delad folkrepresentation och hur tvåkammarsystem kan utformas.

Förhållandet mellan stat och kommun är en av den svenska demokratins olösta frågor och också här finns mycket att lära av hur andra länder reglerat och organiserat sitt politiska system.

Parlamentarismens bärande princip är att ett lands regering är politiskt ansvarig inför dess parlament. Reglerna för hur detta ansvar skall utkrävas varierar dock mellan olika parlamentariska länder.
 
  © 2017 Jure AB