Det allmänna som avtalspart
� särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar
   
 
Författare:Madell Tom-Erik
Titel:Det allmänna som avtalspart � särskilt avseende kommuns kompetens att ingå avtal samt avtalens rättsverkningar
Utgivningsår:1998
Omfång:669 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003116
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en redogörelse för gränsdragningen mellan privaträtt och offentlig rätt i samband med att det allmänna ingår avtal. Här analyseras problem som kan uppstå när stat, kommun och landsting ingår avtal med enskilda. Vidare tas frågor upp om t.ex. vad det allmänna kan avtala om och vem som med bindande verkan kan ingå avtal. Vidare redovisas rättspraxis på området samt en rad avtalsexempel t.ex. entreprenadavtal inom barn- och äldreomsorg, ramavtal med behandlingshem och plankostnadsavtal.
 
  © 2017 Jure AB