Ds 2004:40 Lag om tillträdesförbud
   
 
Titel:Ds 2004:40 Lag om tillträdesförbud
Anmärkning:Se Ds 2002:25 och prop. 2004/05:77.
Utgivningsår:2004
Omfång:94 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221977
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att skyddet mot brottslighet under idrottsarrangemang förstärks.

Förslaget innebär att en person kan förbjudas tillträde till ett idrottsarrangemang om det finns risk för att han där kommer att begå brott.

 
  © 2017 Jure AB