Från Ekelöf till Europa
� Om doktrinen, det offentliga samtalet och Europakonventionen
   
 
Författare:Sundberg Jacob W.F.
Titel:Från Ekelöf till Europa � Om doktrinen, det offentliga samtalet och Europakonventionen
Anmärkning:Institutet för offentlig och internationell rätt Nr 138.
Utgivningsår:2004
Omfång:119 sid.
Förlag:Hägglunds Förlag
ISBN:9171231307
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

I boken fr. Eddan t. Ekelöf fördes läsarna ut på en resa som skulle visa vad i rätten som var evigt och vad som var bundet till tid och rum och till juristernas särskilda förutsättningar och roller. Genom att tillägna sig så bestämda parametrar kunde man också nå fram till vad som inte var rätt. Efter ytterligare ett kvarts sekel är det nu tid att se sig om och utröna hur det gick med detta budskap, och vad som hände bland de svenska juristerna och med deras förutsättningar och roller. Det är den historien som skisseras i den nya boken som beskriver reaktioner och deras förutsättningar. Men nu beskrivs också inträdet på scenen av ett europeiskt budskap, inbyggt i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
 
  © 2017 Jure AB