Redarens miljöskadeansvar
   
 
Författare:Wetterstein Peter
Titel:Redarens miljöskadeansvar
Utgivningsår:2004
Omfång:564 sid.
Förlag:Åbo Akademis förlag
ISBN:9517651945
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Miljörätt , Skadeståndsrätt

Pris: 991 SEK exkl. moms

 

Peter Wettersteins arbete innehåller en utredning och analys av redarens utomkontraktuella miljöskadeansvar. Även de lege ferenda-perspektiv anförs. Utgångspunkten för undersökningen är den finska rätten, men på grund av de likalydande och närliggande lösningarna i andra nordiska länder beaktas också övrigt nordiskt material. Vidare behandlas de internationella konventionerna i ämnet och utvecklingen på miljöskadeansvarsområdet inom EU samt dess betydelse för redaransvaret. Arbetet omfattar även komparativa utblickar mot rättsläget i USA.


Innehåll:
Förord
Kapitel 1: Inledning
Kapitel 2: Redaregenskapen och redaransvarets placering
Kapitel 3: Ansvarsgrunden
Kapitel 4: Ersättningsgill skada
Kapitel 5: Kausalitet och adekvans
Kapitel 6: Ansvarsbegränsning
Kapitel 7: Specialformer av redaransvar
Kapitel 8: Försäkring av redaransvar
Kapitel 9: Framställande av ersättningskrav
Kapitel 10: Kompletterande ersättningsarrangemang
Kapitel 11: Sammanfattande värderingar
Förkortningar
Litteratur
Rättsfallsregister
Konventioner
Sakregister
 
  © 2017 Jure AB