Hälsa, vård och tillväxt
   
 
Författare:Jönsson Bengt , Arvidsson Göran , Levin Lars-Åke , Rehnberg Clas
Titel:Hälsa, vård och tillväxt
Anmärkning:Välfärdspolitiska rådets rapport 2004
Utgivningsår:2004
Omfång:258 sid.
Förlag:SNS
ISBN:917150981X
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 232 SEK exkl. moms

 

Årets rapport från SNS Välfärdspolitiska råd handlar om hälsa och tillväxt och om sjukvårdens roll i sammanhanget. Den ökade medellivslängden och livskvaliteten under 1900-talet har ett lika stort värde som ökningen av BNP per person. Dock finns uppseendeväckande skillnader mellan olika tidsperioder och mellan män och kvinnor. Gruppen äldre män har på senare år fått bättre hälsa och yngre kvinnor sämre.

Rapporten går igenom sjukvårdens förutsättningar och aktuella utveckling, och behandlar bland annat:
* statens och landstingens roll i finansieringen
* försäkringslösningar
* sambanden mellan sjukförsäkring och sjukvård och läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen
* öppna prioriteringar som underlag för beslut om vad den offentliga vården ska tillhandahålla
* behovet av bättre produktivitets- och kvalitetsredovisningar
* argument för och emot att reglera ägarformerna inom vården
* läkemedelsmarknaden och dess reglering
* internationaliseringen och vården som tillväxtmotor.

Rapporten, som också innehåller redogörelser för utvecklingen i Danmark, Norge och Tyskland, avslutas med några reformförslag som författarna anser skulle öppna för en konstruktiv debatt om lösningar på vårdens stora problem: underfinansieringen, resursutnyttjandet, den bristande styrningen – och att hälsan och välfärden så ofta glöms bort i vårddebatten.
 
  © 2017 Jure AB