Electronic Commerce in German and Swedish Law
� A Comparative Analysis in the Light of European Developments
   
 
Författare:Behrendt Britta
Titel:Electronic Commerce in German and Swedish Law � A Comparative Analysis in the Light of European Developments
Utgivningsår:2000
Omfång:148 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172230843
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Immaterial- och Marknadsrätt vid Stockholms universitet nr. 103
Ämnesord:IT-rätt , Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 238 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB