Konsten att rättsvetenskapa
� Den tysta kunskapen i juridisk forskning
   
 
Författare:Asp Petter , Nuotio Kimmo
Titel:Konsten att rättsvetenskapa � Den tysta kunskapen i juridisk forskning
Utgivningsår:2004
Omfång:309 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785807
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 465 SEK exkl. moms

 

Vi vet alla vad vi gör när vi forskar: vi läser, tänker, skriver och samtalar, men några mer ordnade tankar kring hur vi faktiskt går till väga är mycket sällsynta. I texterna i denna antologi ägnar sig 14 rättsvetenskapare från Danmark, Finland, Norge och Sverige åt att beskriva, analysera och reflektera över hur de bedriver sitt rättsvetenskapliga forskningsarbete. Bidragen har olika karaktär och berör olika delar av problematiken – t.ex. hanteringen av tidsfaktorn, källhantering, arbete tillsammans med andra och förhållandet mellan skrivande, läsande och tänkande – men har det gemensamt att de är avsedda att beröra den mer praktiska sidan av det man kanske skulle kunna få kalla metodfrågan.

Medverkande författare är Håkan Andersson, Petter Asp, Thomas Bull, Thomas Elholm, Dan Frände, Åsa Gunnarsson, Claes Lernestedt, Joakim Nergelius, Johanna Niemi-Kiesiläinen, Kimmo Nuotio, Katarina Olsson, Marie Sandström, Asbjørn Strandbakken, Laila Zackariasson och Henrik Zahle.
 
  © 2017 Jure AB