Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter
� en kommentar
   
 
Författare: Swahn Mikael , Wendleby Björn
Titel:Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter � en kommentar
Utgivningsår:2005
Omfång:175 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139010732
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Skadeståndsrätt , Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 924 SEK exkl. moms

 

Denna bok utgör en kommentar till lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, som trädde i kraft den 1 juli 2004. Lagen kommenteras paragrafvis på sedvanligt sätt med hänvisning dels till Finansinspektionens tillämpningsföreskrifter, dels till relevanta förarbeten/praxis inklusive viktigare underrättsavgöranden och avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden. Eftersom det nya begreppet "god rådgivningssed" kommer att få betydelse även utanför konsumentledet finns ett särskilt avsnitt som behandlar kunder som inte är konsumenter.
 
  © 2017 Jure AB