BRÅ rapport 2005:1 Klotterförebyggande åtgärder
� En idéskrift om att tänka parallellt
   
 
Titel:BRÅ rapport 2005:1 Klotterförebyggande åtgärder � En idéskrift om att tänka parallellt
Anmärkning:Idéskrift nr 13 om lokalt brottsförebyggande arbete från Brottsförebyggande rådet.
Utgivningsår:2005
Omfång:74 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138321351
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2005:1
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms

 

Företeelsen klotter-graffiti rymmer en stor komplexitet. I rapporten förs ett fördjupat resonemang om problemet och dessutom presenteras olika metoder som har använts i det klotterförebyggande arbetet. Avsikten är att ge ökad kunskap om företeelsen samt att inspirera och stimulera till ett förbättrat lokalt klotterförebyggande arbete.
 
  © 2017 Jure AB