Rättsordningens idé
� en antologi i allmän rättslära
   
 
Författare:Frändberg Åke
Titel:Rättsordningens idé � en antologi i allmän rättslära
Utgivningsår:2005
Omfång:397 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785629
Produkttyp:Inbunden
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 96
Ämnesord:Allmän rättslära

Pris: 974 SEK exkl. moms

 

Rättsordningens idé – med denna titel vill författaren sätta i fokus det gemensamma hos de 25 uppsatser i allmän rättslära som ryms i denna bok. I en första avdelning av uppsatser utvecklar författaren sin syn på den allmänna rättsläran och dess uppgifter. I en andra avdelning behandlas rättsordningarnas natur och uppbyggnad. Bl.a. analyseras förhållandet mellan rätten och staten samt begreppet gällande rätt. I en tredje avdelning presenteras olika aspekter på rationell lagstiftning, rättstillämpning och lagtolkning. Bl.a. jämförs den juridiska tolkningen med tolkande verksamhet utanför juridiken. Också den svenska förarbetsanvändningens principiella problem berörs. En fjärde avdelning handlar om rättsstaten, rättssäkerheten och rättrådigheten, och i en uppsats diskuteras förhållandet mellan klokhet, humanistisk bildning och juridik. Bokens sista avdelning har en historisk karaktär och innehåller bl.a. en studie av förhållandet mellan naturrättsläror och positivism. Boken avslutas med en exposé över svensk allmän rättslära och rättsfilosofi från Hägerström fram till år 2004. De flesta uppsatserna har tidigare publicerats i tidskrifter, festskrifter m.m.
 
  © 2017 Jure AB