BRÅ rapport 2005:2 Minska bilbrott i bostadsområden
� Två praktiska exempel
   
 
Titel:BRÅ rapport 2005:2 Minska bilbrott i bostadsområden � Två praktiska exempel
Anmärkning:Idéskrift nr 14 om lokalt brottsförebyggande arbete från brottsförebyggande rådet.
Utgivningsår:2005
Omfång:53 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:913832136X
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2005:2
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 118 SEK exkl. moms

 

Bilbrott utgör en stor del av vardagsbrotten. Förutom att den enskilde bilägaren drabbas, så skapar det även otrygghet för människor i deras närmiljö. Åtgärder bör därför sättas in på lokal nivå. I rapporten ges två exempel på bilbrottsförebyggande arbete i bostadsområden med gott resultat.
 
  © 2017 Jure AB