Homo moralis
� Människan och rättssamhället
   
 
Författare:Kurtén Tage , Molander Joakim
Titel:Homo moralis � Människan och rättssamhället
Utgivningsår:2005
Omfång:246 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144039514
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Allmän rättslära

SLUT på förlag

 

Det antas ofta att moderna rättsstater, liksom internationell rätt och mänskliga rättigheter, vilar på moralisk grund. Men är det verkligen så? På vilket sätt i så fall? Vilken moralisk grund är det som gäller? En kristen eller kanske någon filosofisk etisk teori? Och vilken roll spelar rätten i medborgarnas moraliska liv?

Det här är frågor som nio forskare utforskar i denna antologi. Författarna företräder filosofi, rättsvetenskap och teologisk etik. Genom rikliga litteraturhänvisningar erbjuder de också vägledning för den som vill fördjupa sig i ämnet.

Boken vänder sig till humanister, jurister, samhällsvetare och teologer som vill orientera sig i diskussionen om kopplingarna mellan rätt och moral.
 
  © 2017 Jure AB