SOU 2005:35 Krav på kassaregister. Effektivare utredning av ekobrott
   
 
Titel:SOU 2005:35 Krav på kassaregister. Effektivare utredning av ekobrott
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:105.
Utgivningsår:2005
Omfång:368 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223457
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2004 års skattekontrollutredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:35
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt , Straffrätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om krav på certifierade kassaregister i kontantbranscherna och ökade befoengheter för skattekontroll. Vidare föreslås åtgärder för att effektivisera skattebranschernas verksamhet.
 
  © 2017 Jure AB