BRÅ rapport 2005:9 Electronic tagging in Sweden
� Report from a trial project conducted between 2001 and 2004
   
 
Titel:BRÅ rapport 2005:9 Electronic tagging in Sweden � Report from a trial project conducted between 2001 and 2004
Utgivningsår:2005
Omfång:28 sid.
Förlag:BRÅ
ISBN:9138321866
Serie:BRÅ-rapporter nr. 2005:8
Ämnesord:Kriminologi

Pris: 98 SEK exkl. moms

 

Detta är en engelsk översättning. I rapporten presenteras en analys som visar om IÖV-utsluss (intensvövervakning med elektronisk kontroll) har haft några effekter på återfall i kriminalitet.
 
  © 2017 Jure AB