Prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006
� Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:1 Budgetpropositionen för år 2006 � Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
Anmärkning:12 volymer, 27 utgiftsområden. Finns även som CD-ROM. Volymerna kan även beställas separat. Kontakta Jure för information, tel. 08-6620080.
Utgivningsår:2005
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506001
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:1
Ämnesord:Skatterätt , Offentlig rätt , Ekonomi

Pris: 956 SEK exkl. moms

 

Den 20 september 2005 överlämnade regeringen budgetpropositionen för år 2006 till riksdagen. Budgetpropositionen innehåller regeringens förslag till statens inkomster och utgifter för budgetåret 2006.
 
  © 2017 Jure AB